Hva er Háleyg Vikingmarked?

Háleyg Vikingmarked eies av Kathrine Eriksen, (Vargfot Viking), Liv Elin Eriksen, (Straumeyjar Vikinglag), og Peder Simonsen, (Háleyg Hærkamp).

Vikinglagene i Nord-Norge er få, relativt små og geografisk sett langt fra hverandre. Utfordringene våre er rekruttering til lagene og avstanden mellom oss, og hittil har det eneste markedet i nord derfor vært på Borg i Lofoten, og da i regi av Lofotr Vikingmuseum. Lagenes ambisjoner om å arrangere marked har dermed vært små helt til sent i 2014 da Kathrine Eriksen (Vargfot Viking i Lofoten) og Liv Elin Eriksen (Straumeyjar Vikinglag i Tromsø) begynte å diskutere mulighetene for å slå pjaltene sammen og lage et ambulerende marked, med ny arrangørby hvert år. Háleyg Vikingmarked var dermed født, og ikke lenge etter var Peder Simonsen (Háleyg Hærkamp) også med på laget.

Liv Elin Røberg tlf 97 96 74 24 livve64@gmail.comkathrine_winpicspeder02

Ideen om et marked i Tromsø satte mange hjerter i brann både hos vikinglag og aktører i bransjen nasjonalt og internasjonalt, men det skulle vise seg at det var vanskelig for Straumeyjar å finne vertskap for markedet. Det aller første markedet ble derfor arrangert ved Bodøsjøen i august 2016, med Boðvin Vikinglag som vertskap, Nordlandsmuseet som samarbeidspartner og Bodø Kommune og Barnehagebrødet som hovedsponsorer.

Háleyg Vikingmarkeds formål er å styrke kommunikasjonen mellom vikinglagene i Nord-Norge, skape nærmere relasjoner mellom medlemmene, formidle historie på markeder og i samarbeide med sine lokale museer samt arbeide for å holde handverk og tradisjon fra yngre jernalder levende ved historisk gjenskapning. Markedet ønsker også etter hvert å vise samspillet som har vært mellom de forskjellige folkeslagene på Nord-kalotten i vikingtid.

Háleygtreff er et småskala event i regi av Háleyg Vikingmarked som arrangeres et par ganger i året. Samarbeidspartner vil variere med arrangementssted. For å kunne kalle et treff for «Háleygtreff» må en eller flere av eierne av Háleyg Vikingmarked stå som arrangør eller ansvarshavende.

The Vikings Beyond the Wall

Háleygviking er ei samarbeidsgruppe for vikinglagene i Nord-Norge, løst knyttet til Háleyg Vikingmarked ved eierne av Háleyg Vikingmarked. Lagene i samarbeidsgruppa er Vargfot Viking i Lofoten, Boðvin Vikinglag i Bodø, Straumeyjar Vikinglag i Tromsø, Laugen Vikinglag og Trondenes Vikinglag, begge Harstad.

Lagenes høvdinger er Liv Elin Røberg, (Straumeyjar Vikinglag), Karina Krogh, (Boðvin Vikinglag), Kathrine Eriksen, (Vargfot Viking), Elisabeth Walsøe, (Laugen Vikinglag) og Ruth Karin Steen, (Trondenes Vikinglag.)