Vinter i Arktis

Vinteren holder fortsatt Tromsø i sitt grep og nordlyset har vært ganske spektakulært siden begynnelsen av februar. I Bodø har temperaturen imidlertid i dag krøpet over 0-streken. Forberedelsene mot marked pågår for fullt, med søknader, invitasjoner og produksjon av alle nødvendigheter.

[Photo: Forever West Photography/ David Broome]

Vi trenger frivillige til endel oppgaver både før, under og etter markedet, og derfor har vi oppretta et oppdrag på Frivillig.no der du kan melde deg til å jobbe litt for oss. Vi trenger hjelp til prepping av området i forkant av markedet, og det innebærer for en stor del klipping av gress og raking. Men også andre oppgaver som snekring av bord og benker, renhold under markedet, søppelhandtering og billettsalg. Vi blir kjempeglade for alle som vil tre støttende til med tid, kunnskap og krefter!

frivillig-no

OBS OBS: Ettersom det alikevel ikke arrangeres marked i regi av Háleyg vikingmarked i år så er dette oppdraget kanselert. Les pressemelding fra 16/4 her.

 

Háleyg Vikingmarked

Háleyg Vikingmarked arrangeres ved Saltstraumen utenfor Bodø den første uka i august i år. Markedet er åpent for publikum 3-5 august, mens deltagere som har fått plass kan komme allerede mandag 30 juli.

Det jobbes nå med invitasjoner og søknader, program, kurs og åpningstider. Ansøkning om deltagelse åpnes om et par dager.

english-flag-205006

The Háleyg Vikingmarked will be held at Saltstraumen outside of Bodø this year. The market is open for the public from the 3rd to the 5th of August, while accepted participants may arrive from monday the 30th of July.

We are now working with invitations and applications, program, classes and opening hours. Application will open in a few days time.

OBS OBS: Háleyg Vikingmarked 2018 er kanselert. Les pressemelding fra 16/4 her.

Observe that the Háleyg Vikingmarket 2018 has been cancelled. Read the press release here.

 

Háleyg Vikingmarked ved Saltstraumen!

Vi er veldig glade for at vi ENDELIG kan offentliggjøre lokasjonen for Háleyg Vikingmarked 2018! Háleyg Vikingmarked med Boðvin Vikinglag som arrangørlag har innledet et samarbeide med Saltstraumen Museum og Bodø Kommune!

[Fremhevet foto: NRK Nordland

english-flag-205006 Please scroll down for english.

Saltstraumen er et velkjent område både lokalt og nasjonalt, og selve straumen, som er kjent som en av de sterkeste (hvis ikke den sterkeste) tidevannsstrømmen i verden, er et attraktivt reisemål for turister fra hele verden. I forhold til historie fra yngre jernalder er stedet mest kjent for høvdingen Raud den Rame på sagaøya Godøy, som ble drept av kong Olav Trygvason i 997 e.kr. Kongen anså straumens natur som et resultat av seið og trolldomskunster som han trodde at høvdingen utøvde, og at Raud dermed var en trussel mot Olavs plan om å kristne Norge. Det er nærliggende å tro at Raud neppe var særlig vennlig stemt mot denne kongen som kom fra sør og blanda seg i sakene hans, og tvang ham selv og folkene i nord til å gi opp sin gamle gudetro. Arkeolog Povl Simonsen (d.2003) ved Tromsø Museum mente at sagatidens Godøy kan være identisk med Knaplundøy og at høvdingsetet kan ha ligget ved Saltstraumen. (kilde: www.arildhauge.com)

Saltstraumen Museum ligger en halvtimes kjøretur fra Bodø. Museet tilbyr, i tillegg til sine samlinger med blant annet Brummeren som er ca. 5000 år gammel og Straumbåten, også historiske vandringer i området. Ved Gangvollen ligger 11 gravhauger, og det er også noen få nede ved stranden. Havet er bare en 6 minutters spasertur fra museet, og det er mulighet for å fiske i straumen.

Dette markedet er avlyst.

Følg med oss for oppdateringer om markedet!

english-flag-205006 We are very pleased to finally announce the location for Háleyg Vikingmarked 2018! Háleyg Vikingmarked with Boðvin Vikinglag as the arrangement team has entered into a cooperation with Saltstraumen Museum and Bodø Kommune!

Saltstraumen is a well known area both locally and internationally, and the maelstrom, which also is known as one of the strongest (if not the strongest) maelstroms in the world is an attractive spot for tourists from all over the world. In historical late iron age terms the area is most well known for the chieftain Raud den Rame on the saga island Godøy, who was killed by the norwegian king Olav Trygvason in the year 997 AD. The king did not understand the nature of the maelstrom and saw it as a result of the heathen seið magic which he believed that the chieftain possessed, and thus saw him as a threat to Olavs plan for christening Norway. It is not hard to imagine that Raud might not have had a very friendly dispossion towards the king from the south and his medling in the cieftains’ affairs and his forceful ways in making the people in the north renounce their old gods. Arkeologist Povl Simonsen (d.2003) at Tromsø Museum meant that Godøy can be identical with Knaplundøy and that the chieftains longhouse can have been situated by Saltstraumen. (kilde: www.arildhauge.com)

Saltstraumen Museum is situated a half hour drive from Bodø. The museum offers, in addition to its collections with amongst other things the bullroarer which is at least 5000 years old and Straumbåten, (locally built boat for travelling the stream), also historical walks in the area. At Gangvollen there are 11 grave mounds, and even a few down by the beach. The ocean is only a 6 minut walk from the museum, and there are possibilities for fishing in the stream.

This market is cancelled.

Stay tuned for updates!

Sóldagr

Vi vet ikke noe sikkert om folk i yngre jernalder feiret at solas tilbakekomst utover vintersolvervet, men vi må selvfølgelig ta med i regnestykket at folk bodde på så forskjellige steder  at det for enkelte sør i Norge skjedde allerede kort tid etter at sola hadde snudd. I Háleygen er sola tilbake i de sørligste traktene allerede i begynnelsen av januar, mens Tromsø må vente til den 21ste januar på grunn av fjellene i øst. Kanskje er den lengre ventetida årsaken til at Tromsøfolk så entusiatisk feirer solas tilbakekomst?

sola_ny_19januar-960x639
Foto: Yngve Olsen Sæbbe

 Ikke lenge igjen nå!

Hökunótt

odd_tore_saugerud_skiforeningen_12994
Foto: Odd Tore Saugerud/ Skiforeningen

I norrøn tid ble tiden vi nå går inn i kalt Đorre, og den starter 14.januar etter moderne tidsregning, med midtvinterdag eller Hökunótt. Nå startet det nye året. Om Đorre sies det at han var en jotne, konge i Finland og Kvenland, en personifisering av rim og frost, og at han stammet fra Kong Fornjot, urjotnen og Harald Hårfagres mytiske stamfar.

20161022_130724
Foto: Liv Elin Røberg

 

De eldste skriftlige kilder om kong Torre av Finland og Kvenland, og begrepet þorrablót, finner vi i de sagnhistoriske fortellingene “Fundinn Noregr” og “Hversu Noregr byggðist.” Den første som innledning til Orkneyinga saga, den andre som innledning til den store Olafs saga Tryggvasonar. Begge bevart i Flateyjarbók. Myten om Fornjot og hans ætt er så vel et sidestykke til Yngling- og Skjøldungesagaen, og forteller om de eldste sagnhistoriske ledd i den vestnordiske fyrsteslektenes eldste historie, og dermed noe om nordmennenes opprinnelse.

I følge Heiðreks saga blir de nordlige landområder, dvs, de samisk- og finskkulturelle landeområder, og som refereres til i skildringene om Fornjot og hans ættmenn, nevnt for Jotunheimar og Ymesland

[Les mer om Đorre i Heimskringla]