Om markedet

Hàleyg Vikingmarked er et samarbeide mellom flere vikinglag i Hålogaland. Idèen er at dette skal være et ambulerende markedet, det ene året i Tromsø, det neste i Bodø osv, slik at både lagene og publikum får en variert opplevelse.

kristian_nyheim_hanssen_borg2013 (5)
Foto: Kristian Nyheim Hanssen, Boðvin Vikinglag.

 

Markedet eies av høvdingene i Lofoten, Tromsø og Bodø. Det er vårt ønske at markedet skal samle vikingene i Håløygen og bidra til økt interesse for jernalder/vikingtid i Nord-Norge, både blant legfolk og akademikere. Vi tror at vår “hands-on” tilnærming kan tilby et anderledes perspektiv og at en mer visuell læringsform enn den de fleste har vært vant med fra skolen kan gjenvekke interessen for historie hos mange.

Under markedsdagene lever vi i teltleir, så nært vi kan tenke oss at folk som dro til marked kanskje levde i vikingtida. Vi lager mat over åpen ild, kler oss så autentisk som mulig og utøver håndtverk som var vanlig da. Du vil treffe gjøglere og musikere, historiefortellere, bueskyttere og sverdkjempere. Det holdes kurs og foredrag og vi lager mat av ingredienser som vi vet var tilgjengelige.

Velkommen til en veldig hyggelig, morsom og helt anderledes opplevelse sammen med oss!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s