Påmelding/ admittance

_dsc5749-1_jon_levi_2016_white_tromso1600_02

Vil du søke om tilmelding som markedsdeltager? Les markedsreglene og retningslinjer for autensitet først!

Would you like to apply for admittance as a market participant?Please read the market rules and authenticity norms first!

Fyll ut dette skjemaet for å søke om tilmelding til Háleyg Vikingmarked 🙂
Dersom du ikke tilhører ei gruppe så kan du skrive navnet ditt i det feltet også.

Fill out this form to apply for admittance to Háleyg Viking Marked 🙂
If you do not belong to a group you should put your name in that field too.

Advertisements