Háleyg Vikingmarked ved Saltstraumen!

Vi er veldig glade for at vi ENDELIG kan offentliggjøre lokasjonen for Háleyg Vikingmarked 2018! Háleyg Vikingmarked med Boðvin Vikinglag som arrangørlag har innledet et samarbeide med Saltstraumen Museum og Bodø Kommune!

[Fremhevet foto: NRK Nordland

english-flag-205006 Please scroll down for english.

Saltstraumen er et velkjent område både lokalt og nasjonalt, og selve straumen, som er kjent som en av de sterkeste (hvis ikke den sterkeste) tidevannsstrømmen i verden, er et attraktivt reisemål for turister fra hele verden. I forhold til historie fra yngre jernalder er stedet mest kjent for høvdingen Raud den Rame på sagaøya Godøy, som ble drept av kong Olav Trygvason i 997 e.kr. Kongen anså straumens natur som et resultat av seið og trolldomskunster som han trodde at høvdingen utøvde, og at Raud dermed var en trussel mot Olavs plan om å kristne Norge. Det er nærliggende å tro at Raud neppe var særlig vennlig stemt mot denne kongen som kom fra sør og blanda seg i sakene hans, og tvang ham selv og folkene i nord til å gi opp sin gamle gudetro. Arkeolog Povl Simonsen (d.2003) ved Tromsø Museum mente at sagatidens Godøy kan være identisk med Knaplundøy og at høvdingsetet kan ha ligget ved Saltstraumen. (kilde: www.arildhauge.com)

Saltstraumen Museum ligger en halvtimes kjøretur fra Bodø. Museet tilbyr, i tillegg til sine samlinger med blant annet Brummeren som er ca. 5000 år gammel og Straumbåten, også historiske vandringer i området. Ved Gangvollen ligger 11 gravhauger, og det er også noen få nede ved stranden. Havet er bare en 6 minutters spasertur fra museet, og det er mulighet for å fiske i straumen.

Dette markedet er avlyst.

Følg med oss for oppdateringer om markedet!

english-flag-205006 We are very pleased to finally announce the location for Háleyg Vikingmarked 2018! Háleyg Vikingmarked with Boðvin Vikinglag as the arrangement team has entered into a cooperation with Saltstraumen Museum and Bodø Kommune!

Saltstraumen is a well known area both locally and internationally, and the maelstrom, which also is known as one of the strongest (if not the strongest) maelstroms in the world is an attractive spot for tourists from all over the world. In historical late iron age terms the area is most well known for the chieftain Raud den Rame on the saga island Godøy, who was killed by the norwegian king Olav Trygvason in the year 997 AD. The king did not understand the nature of the maelstrom and saw it as a result of the heathen seið magic which he believed that the chieftain possessed, and thus saw him as a threat to Olavs plan for christening Norway. It is not hard to imagine that Raud might not have had a very friendly dispossion towards the king from the south and his medling in the cieftains’ affairs and his forceful ways in making the people in the north renounce their old gods. Arkeologist Povl Simonsen (d.2003) at Tromsø Museum meant that Godøy can be identical with Knaplundøy and that the chieftains longhouse can have been situated by Saltstraumen. (kilde: www.arildhauge.com)

Saltstraumen Museum is situated a half hour drive from Bodø. The museum offers, in addition to its collections with amongst other things the bullroarer which is at least 5000 years old and Straumbåten, (locally built boat for travelling the stream), also historical walks in the area. At Gangvollen there are 11 grave mounds, and even a few down by the beach. The ocean is only a 6 minut walk from the museum, and there are possibilities for fishing in the stream.

This market is cancelled.

Stay tuned for updates!

Advertisements

2 thoughts on “Háleyg Vikingmarked ved Saltstraumen!

Comments are closed.