Telge Glima

telge_glima_20773577-e0fZD

Svenske Telge Glima baserer sine aktiviteter på å utføre og instruere sitt publikum i gamle nordiske leker og sport. De reiser rundt i Skandinavia og Europa med sine show.

De gamle lekene og sportsgrenene de tester og utførerer er originialt en del av hverdagen til bønder og arbeidsfolk ellers. På det viset praktiserer Telge Glíma alminnelige folks leker og sport.

Kom og møt Telge Glima på Háleyg Vikingmarked!

[featured image Chris Carlson]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s